[rank_math_breadcrumb]

ارزش سنجی درهم و دینار

چکیده:

سکه­های درهم و دینار از موضوعاتی که در احکام شرعی کاربردهای متعددی دارد. با توجه به‌عدم رواج این سکه­ها و به‌منظور اجرای احکام شرعی ضروری است ارزش فعلی و به روز این سکه­ها مشخص گردد.

این نوشتار با بکارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه­ای و تحقیقات میدانی به‌بررسی ارزش درهم و دینار در عصر تشریع پرداخته است. در این تحقیق سه عامل ارزش درهم و دینار یعنی وزن، عیار و حق ضرب مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کاربرد مساحت درهم و دینار در بعضی از  احکام شرعی مساحت این سکه ها نیز در عصر تشریع محاسبه شده است.

نتایج تحقیق نشان می­دهد وزن درهم ۲.۹۷۵ گرم و وزن دینار ۴.۲۵ گرم بوده است. مبنای این اندازه­گیری سنجه­های تاریخی است. با استفاده از تحقیقات انجام شده از روش XRF عیار درهم و دینار ۹۲ برآورد گردیده و حق ضرب سکه نیز یک درصد بیان شده است. مساحت درهم‌ (بغلی) در این نوشتار ۸.۵cm2 اندازه­گیری شده است.

کلید واژه­ها: درهم، دینار، ارزش‌سنجی

Powered by WPeMatico