ردیف موضوع کلاس استاد ایام هفته زمان مکان
1 icdl1 واشیان شنبه الی چهارشنبه 13:30 کتابخانه موسسه موضوع شناسی احکام فقهی