[rank_math_breadcrumb]

اولین جلسه کمیته فقهی مؤسسه موضوع شناسی در سال ۹۷ برگزار شد

برگزاری اولین جلسه کمیته فقهی مؤسسه موضوع شناسی در سال ۹۷

این جلسه که با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید و با موضوع بررسی فقهی نهایی »عملکرد دستگاه مکانیزه تغسیل اموات» در مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ برگزار شد. جناب آقای فلاح زاده اشاره‌ای به مأموریت مؤسسه درباره شناخت موضوعات و روند شکل‌گیری جلسات کمیته فقهی و جایگاه ویژه و مأموریت آن نسبت به نتایج پژوهش های مؤسسه و اطلاع رسانی از آنها و اعلام نظر مراجع عظام تقلید توضیحاتی و درباره دستگاه مکانیزه تغسیل اموات گزارشی ارائه دادند.

برای آشنایی با ضرورت به کارگیری و چگونگی عملکرد دستگاه مکانیزه تغسیل اموات می­توانید اینجا را کلیک کنید

در ادامه جناب آقای علائی‌نژاد ضمن پخش فیلم چگونگی تغسیل این دستگاه، نکاتی را مطرح کردند و در ادامه از طرف اعضاء محترم نکات و سؤالات ذیل مطرح گردید.

 1. این دستگاه قطعا برای همه وضعیت هایی که اموات دارند کاربرد ندارد زیرا گاه وضعیت نعش به گونه ای است که به علت سوختگی و جراحات نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 2. استفاده از این دستگاه برای امواتی که وضعیت مناسبی دارند نیز منوط به انجام مقدماتی است به ویژه مواردی که از بیمارستان ها می آید و چسب ها و یا جراحاتی دارند.
 3. یکی از سؤالات این است که مباشرت و نیت ابتدایی کافی است یا نیاز به استدامه دارد؟ بنابراین باید نظرات مراجع عظام اخذ شود.
 4. با توجه به آبی که در این دستگاه مصرف می شود به نظر می رسد اسراف است و باید برای کاهش مصرف آب یا بازیافت آن چاره ای اندیشیده شود.
 5. از لحاظ فنی باید اطمینان وجود داشته باشد که دستگاه درست کار می کند و معمولا در بین تغسیل اختلالی در آن رخ نمی دهد.
 6. نسبت به آسیب رساندن به بدن مانند ایجاد کبودی و حتی شکستگی نیاز است دقت های لازم صورت گیرد تا مسائل شرعی دیگری برای استفاده از این دستگاه ایجاد نشود و اگر احیانا رخ داد چه کسی مسئول است؟
 7. نسبت به اینکه گاه میت در حین تغسیل خود را نجس میکند آیا در این باره چاره ای اندیشیده شده است؟
 8. با توجه به متغیر های مختلف و احتمال اختلالهایی در حین تغسیل آیا می توان نسبت به این دستگاه اصاله الصحه جاری کرد؟ بنابراین باید اطمینان حاصل شود که در دستگاه همه ملاحظات در نظر گرفته شد و الا بعید است این اصل جاری شود.
 9. با توجه به انجماد نعش که اجزاء بدن بهم چسبیده میشود (مانند انگشتان و…) و حتی ممکن است بوسیله شستشوی اولیه با آب گرم هم به حالت طبیعی برنگردد و طبعا آب به همه جای بدن نمی رسد، چه باید کرد؟ آیا چاره ای اندیشیده شده؟
 10. آیا در تغسیل به آب خالص، صدر و کافور، ترتیب و تفکیک وجود دارد یا به صورت متداخل این کار اتفاق می افتد؟
 11. دستگاه از لحاظ ارتفاع نسبتا بلند ساخته شده و فاصله نازلهایی که آب روی بدن میت می ریزند با بدن خیلی فاصله دارد و اگر این فاصله کمتر شود بهتر است.
 12. در آینده ممکن است چند دستگاه همزمان به کار گرفته شود بنابراین باید ابعاد این چنین وضعیتی نیز از جهات مختلف لحاظ گردد.

در پایان موارد ذیل به تصویب رسید

 • تذکرات و نکات مورد نظر کمیته فقهی برای سازندگان، مسئولان و بهره برداران ارسال گردد تا هم مطلع شوند و هم اشکالات را برطرف نمایند.
 • سؤالات و ابهامات مورد نظر کمیته برای نمایندگان محترم مراجع عظام تقلید ارسال و پاسخ های ایشان دریافت شود.
 • چند نفر به عنوان گواه آخرین مرحله ای که نقایص قبلی این دستگاه مرتفع شده را از نزدیک ببینند و صحت کار و رعایت همه موارد را تأیید کنند.

برای آشنایی با ضرورت به کارگیری و چگونگی عملکرد دستگاه مکانیزه تغسیل اموات می­توانید اینجا راکلیک کنید

Powered by WPeMatico