[rank_math_breadcrumb]

بازدید خبرگزاری شین یو آ چین از موزه فقه و زندگی

نماینده خبرگزاری شین یو آ در چین ، یکشنبه مورخ۱۲/۶/۹۶ از موزه فقه و زندگی بازدید بعمل آورده و ایجاد چنین موزه ای را به لحاظ تخصصی در کشور چین لازم و ضروری مطرح کرد.IMG_0002

Powered by WPeMatico