بازدید از «گروه صنعتی انتخاب»

با هماهنگی موسسه موضوع شناسی احکام فقهی و همکاری مدیران گروه صنعتی انتخاب و با حضور تعدادی از نمایندگان دفاتر مراجع عظام تقلید و جمعی از فضلای حوزه علمیه قم ، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ از کارخانه تولید لوازم خانگی این گروه (اسنوا) به منظور بررسی نحوه شستشو و طهارت در ماشین­های  لباسشویی بازدید به‌عمل آوردند.

در این بازدید ضمن توضیح نحوه عملکرد ماشین­های لباسشویی اتوماتیک تولیدی این گروه و توجهات فنی برنامه ریزان و مهندسان مربوطه، حاضران در مورد تطهیر شرعی لباس‌های شستشو شده با مدل های مشروحه زیر اطمینان حاصل کردند.

یف نام برند مدل
۱ اسنوا

(Snowa)

SWM – ۸۲۰
۲ SWM – ۸۲۱
۳ SWM – ۸۴۰
۴ SWM – ۸۴۱
۵ SWM – ۸۴۲
۶ SWM – ۸۴۳