آغاز طرح حمایت از پایان نامه‌های موضوع شناسانه سطح ۳ و ۴ حوزوی

طرح حمایت از پایان نامه‌های موضوع شناسانه سطح ۳ و ۴ حوزوی آغاز شد

طلاب محترم سطح ۴ می‌توانند پس از مطالعه دقیق آیین‌نامه، فرم درخواست را تکمیل و طبق فرایند به صورت حضوری تحویل دفتر معاونت علمی مؤسسه نمایند.

طلاب محترم سطح ۳ در صورت داشتن سابقه پژوهشی و احراز آن توسط مؤسسه می‌توانند از مزایای حمایت از پایان نامه‌ها استفاده نمایند لذا طلاب محترم سطح ۳ می‌توانند رزومه پژوهشی خود را به آدرس ذیل ایمیل نمایند تا پس از بررسی و احراز نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نمایند.

آدرس موسسه: قم بلوارجمهوری کوچه شماره ۸ پلاک۵۲ مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی- معاونت علمی

ایمیل معاونت علمی موسسه:   pajoohesh@mozooshenasi.ir

آدرس موسسه: قم بلوار جمهوری کوچه شماره ۸ پلاک ۵۲ مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی – معاونت علمی

Powered by WPeMatico