اصول و مبانی موضوع شناسی۲ «استاد ظهیری»

  ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس
  ۱ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس ظهیری اصول و مبانی موضوع شناسی ۲ اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
  ۲ دوم ۹۶/۱۱/۷ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
  ۳ سوم ۹۶/۱۱/۱۴ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
  ۴ چهارم ۹۶/۱۱/۲۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
  ۵ پنجم ۹۶/۱۲/۵ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید

   

  Powered by WPeMatico