اخبار معاونت آموزش | پورتال موسسه موضوع شناسی احکام فقهی

درس کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف «استاد بیدار»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین محمد بیدار موضوع شناسی کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت...

صوت درس موضوع شناسی قواعد فقهی (استاد حسینی)

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین حسینی موضوع شناسی قواعد فقه جزائی اول ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۸ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۹ جهت گوش کردن...

صوت درس موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی۲ «استاد عالمی»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین عالمی موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی۲ اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۹ جهت...

روش تحقیق

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ دکتر جهانبین و دکتر حبیبی روش تحقیق اول ۹۶/۱۱/۷ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۱۴ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۲/۵ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید  Powered...

اصول و مبانی موضوع شناسی۲ «استاد ظهیری»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس ظهیری اصول و مبانی موضوع شناسی ۲ اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۷ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۱۴ جهت...

صوت درس موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف «استاد سید محمد تقی علوی»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی علوی موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت...

آیت الله مکارم شیرازی: موضوع‌شناسی امری است که همه طلاب باید با آن آشنایی...

http://mozooshenasi.ir/amoozesh/wp-content/uploads/2017/11/makarem-amoozesh.m4vPowered by WPeMatico

صوت درس اصول حاکم بر بازار سرمایه و ابزارهای مالی

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ کلاس صوت درس ۱ حجت الاسلام والمسلمین یوسفی آبادانی موضوع شناسی اصول حاکم بر بازار سرمایه و ابزارهای مالی اول ۹۶/۶/۱۹ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۶/۱۹ جهت گوش...

صوت درس تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ کلاس صوت ۱ حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا صفا موضوع شناسی تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اول ۹۶/۶/۲۰ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۶/۲۷ جهت گوش کردن صوت کلیک...

صوت درس مشارکت و سرمایه گذاری

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ کلاس صوت ۱ حجت الاسلام والمسلمین مجید رضایی مشارکت و سرمایه گذاری اول ۹۶/۶/۲۵ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ حجت الاسلام والمسلمین مجید رضایی مشارکت و سرمایه گذاری دوم ۹۶/۷/۱۵ جهت گوش...