دیدگاه‌ها برای پرسش و پاسخ با admin

دیدگاهPowered by WPeMatico

دیدگاه‌ها برای پرسش و پاسخ با admin

در پاسخ به admin. پاسخPowered by WPeMatico

برگزاری کرسی ترویجی روش شناخت فقهی موضوعات عرفی

کرسی ترویجی روش شناخت فقهی موضوعات عرفی (ویژگی‌ها، فرایند، متصدیان و روش) در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۶ با همکاری انجمن اصول فقه حوزه و شرکت جمعی...

کرسی ترویجی «روش شناخت فقهی موضوعات عرفی»

مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی با همکاری انجمن اصول فقه حوزه و با مجوز دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره...

سوره‌های سجده دار

Powered by WPeMatico

شماره حساب بیت المال

Powered by WPeMatico

اوقات نماز

Powered by WPeMatico

حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت

Powered by WPeMatico

خون جهنده

Powered by WPeMatico

راه‌های تعیین قبله

Powered by WPeMatico