[rank_math_breadcrumb]

برگزاری کارگاه عملی کشتار دام(گاو-گوسفند) در کشتارگاه صعنتی قم

این کارگاه عملی با عنوان تذکیه در صبح چهارشنبه مورخ ۱۵آذرماه ۱۳۹۵ در کشتارگاه صعنتی قم، واقع در شاه جمال قم با هdsc_0246مراهی معاون آموزش مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی  و دانش پژوهان دوره تخصصی غذای حلال و پاک برگزار شد. مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی به منظور هر چه بهتر شدن روش آموزش و یادگیری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تذکیه کرده است. به گزارش معاونت آموزش مؤسسه یکی از عناوین دروس دوره تخصصی تربیت مربی غذای حلال و پاک که در حال برگزاری می باشد؛بحث تذکیه است این درس توسط استاد علایی نژاد به صورت تئوری تدریس گردید و در یک کارگاه عملی در محل کشتارگاه صنعتی قم ارائه گردید.همچنین دکتر قندی اجزای حرام گوشت گوسفند را به دانش پژوهان نشان دادند و از نظر پزشکی ضرر آن ها را بیان کردند.دانش پژوهان ضمن دقت نسبت به فرآیند و مراحل  کشتار طیور، سؤالات و اشکالات خود را از استاد مربوطه پرسیدند.همچنین در ادامه بازدید و کارگاه عملی عده ایی از دانش پژوهان با انجام ذبح یک گوسفند این واحد درسی را بصورت کاملاً کارگاهی تجربه کردند.

Powered by WPeMatico