فرم جذب پژوهشگر

پژوهشگران عزیز قبل از تکمیل فرم بایستی مقالات مبانی و روش شناخت موضوعات فقهی را مطالعه کرده باشند.

جهت مطالعه کلیک نمایید.

آشنایی با نرم افزارهای نور و آفیس
مقالات را مطالعه کرده ام
عکس پرسنلی
تصویر صفحات شناسنامه
تصویرکارت ملی
تصویرمدرک سطح 4
رزومه پژوهشی