قواعد فقه جزایی

حجت الاسلام والمسلمین حسینی

(موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی2

حجت الاسلام والمسلمین عالمی