[rank_math_breadcrumb]

روحانیون مربی غذای حلال از کارخانه تولیدی مواد آرایشی و بهداشتی بازدید کردند

روحانیون مربی غذای حلال از کارخانه تولیدی مواد آرایشی و بهداشتی بازدید کردند. این بازدید که از یکی از کارخانه جات تولیدی استان قم انجام گرفت حدود چهار ساعت به طول انجامید.

پس از بازدید از مراحل مختلف تولید در کارخانه، میزگردی با مسؤلین و مدیران کارخانه تشکیل گردید که مربیان سؤالات و ابهامات فقهی خود را با آنان در میان گذاشتند.

قابل ذکر است مدیران این کارخانه آمادگی خود را برای اجرای پروژه هایی که ابهامات موضوع شناسانه فقهی را از مراجع معظم تقلید و حوزه برطرف میکند اعلام نمودند.

Powered by WPeMatico