فرم ارسال مقالات برای ارزیابی و چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی موضوع شناسی فقهی

باسمه تعالی

علاقمندان می‌توانند پس از مطالعه دقیق اساسنامه و روش نگارش مقاله نسبت به تکمیل فرم اقدام و برای ارزیابی و چاپ در فصل نامه موضوع شناسی فقهی ارسال نمایند.

 

تکمیل فرم

سطح علمی
ارسال مقاله