[rank_math_breadcrumb]

نتایج پذیرفته شدگان دوره آموزشی موضوع شناسی احکام فقهی

معاونت آموزش موسسه موضوع شناسی در تاریخ های ۹۶/۵/۲۴ و ۹۶/۵/۲۶  و ۹۶/۵/۲۸ از داوطلبان دوره آموزشی موضوع شناسی در دو گرایش موضوع شناسی حقوق جزا و جرم شناسی و موضوع شناسی اقتصادی و بانکداری مصاحبه بعمل آورد و نهایتاً  ۳۰ نفر پذیرفته شدند که  هر گرایش تعداد  ۱۵ دانش پژوه برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مشغول به تحصیل خواهند شد.

جهت مشاهده لیست اسامی پذیرفته شدگان دو گرایش حقوق جزا و جرم شناسی و اقتصادی و بانکداری کلیک کنید.

تاریخ شروع کلاسها از روز یکشنبه  ۹۶/۶/۱۹ می باشد.

Powered by WPeMatico