[rank_math_breadcrumb]

پژوهش «موضوع‌شناسی کثیرالسفر و شُغل سفر با رویکرد اجتهادی» به اتمام رسید

پژوهش «موضوع‌شناسی کثیرالسفر و شُغل سفر با رویکرد اجتهادی» به اتمام رسید

پژوهش «موضوع‌شناسی کثیرالسفر و شُغل سفر با رویکرد اجتهادی» یکی از پژوهش‌های مربوط به گروه عبادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی است که به اتمام رسیده و سؤالات جدیدی که درباره آن طی این پژوهش مطرح شده قرار است در کمیته فقهی آینده مؤسسه بررسی شود.

چکیده این پژوهش را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.

Powered by WPeMatico