برنامه مصاحبه ورودی های دوره تخصصی موضوع شناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برنامه مصاحبه دواطلبان دوره تخصصی موضوع شناسی با دو «گرایش اقتصاد و بانکداری» و «حقوق جزا و جرم شناسی»

از ثبت نام کنندگان گرامی خواهشمندیم که بدون هماهنگی و تماس قبلی برای مصاحبه تشریف نیاورند.

ثبت نام کنندگان می توانند جهت کسب اطلاع دقیق از زمان مصاحبه با شماره تماس ۱۳۷-۳۲۹۳۶۰۴۵-۰۲۵ تماس بگیرند.