عناوین و سرفصل دروس سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ دوره آموزشی موضوع‌شناسی

 نیم‌سال اول
ردیف   موضوع  درس استادمربوطه  گرایش‌های مربوطه
سرفصل دروس
۱ اصول و مبانی موضوع‌شناسی۱ حجت الاسلام و المسلمین شیخ عباس ظهیری دروس عمومی  جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۲ روش تحقیق حجت الاسلام والمسلمین رضا مختاری دروس عمومی جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۳ موضوع‌شناسی فقهی (مشارکت و سرمایه گذاری) حجت الاسلام والمسلمین مجید رضایی اقتصادی و بانکداری جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۴ موضوع‌شناسی فقهی( اصول حاکم بر بازار سرمایه و ابزارهای مالی) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی آبادانی اقتصادی و بانکداری جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۵ موضوع‌شناسی فقهی( تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری) حجت الاسلام والمسلمین صفا اقتصادی و بانکداری جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۶ موضوع‌شناسی فقهی (جزا و جرم شناسی عمومی ۱ و ۲ ) حجت الاسلام والمسلمین جواهری حقوق جزا و جرم شناسی جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۷ موضوع‌شناسی فقهی (کلیات حقوق جزا و جزا ، جرم شناسی اختصاصی ۱) حجت الاسلام والمسلمین حسینی حقوق جزا و جرم شناسی جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
 نیم‌سال دوم
ردیف موضوع  درس استاد مربوطه  گرایش‌های مربوطه سرفصل دروس
۱ اصول و مبانی موضوع شناسی۲ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس ظهیری دروس عمومی  جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۲ روش تحقیق دکتر حامد حبیبی دروس عمومی جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۳ موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف حجت الاسلام والمسلمین سید محمد تقی علوی اقتصادی و بانکداری جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۴ کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف حجت الاسلام والمسلمین بیدار اقتصادی و بانکداری جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۵ قواعد فقه جزایی حجت الاسلام والمسلمین حسینی حقوق جزا و جرم شناسی جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید
۶ موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی۲ حجت الاسلام والمسلمین عالمی حقوق جزا و جرم شناسی جهت نمایش و دریافت سرفصل کلیک نمایید