کارگاه بورس و اوراق بهادار برگزار شد

این کارگاه توسط معاونت آموزش و با هماهنگی استاد یوسفی آبادانی (استاد درس موضوع شناسی فقهی اصول حاکم بر بازار سرمایه) در روز پنج شنبه ۹۶/۷/۲۷ به مدت چهار ساعت از ساعت ۱۳ الی ۱۷ در محل ساختمان بورس استان قم با عنوان آموزش مقدماتی بورس و اوراق بهادار برای دانش پژوهان گرایش اقتصادی و بانکداری دوره تخصصی موضوع شناسی برگزارشد و دانش‌پژوهان با مباحث بورس و اوراق بهادار آشنا شدند.

در ادامه  مشخصات دانش پژوهان توسط سازمان بورس اخذ و ثبت گردید تا در دوره چهار روزه پیشرفته شرکت نموده و در نهایت مدرک مدیریت بورس در سطح استانی به شرکت کنندگان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا گردد.

 تصاویر مربوط به کارگاه آموزشی سازمان بورس و اوراق بهادار
[unitegallery boors]