اهداف معاونت

اهداف معاونت

  1. فعال‌سازی ظرفیت‌ها و ایجاد توانمندی در گروه‌های علمی موسسه؛
  2. رشد تولیدات پژوهشی موضوع‌شناسی؛
  3. ارتقای جایگاه تولیدات پژوهشی با بهره‌گیری از اعتبارات پژوهشی درون و برون مؤسسه‌ای؛
  4. طراحی برنامه­‌های همکاری­‌های پژوهشی در سطوح ملی و بین‌­المللی؛
  5. ارتقای جایگاه موضوع‌شناسی احکام؛
  6. سامانه اطلاع‌رسانی (سایت)، ارائه اطلاعات و اخبار به‌­روز پژوهشی به­‌منظور ارتقای سطح همکاری‌ها؛
  7. تشویق اعضای پژوهشی به انجام پژوهش و افزایش خروجی­ علمی؛
  8. انجام امور جاری، شرکت مستمر و فعال درجلسات و پیگیری امور محوله؛
  9. برنامه‌­ریزی، پشتیبانی، تنظیم و نظارت کلیه خدمات پژوهشی اعم از طرح‌­های پژوهشی، انتشارکتاب و همایش­ها در چارچوب آیین­‌نامه و دستورالعمل­‌های مصوب؛
  10. برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های علمی.