جلسه‌ی شورای عالی برنامه‌ریزی گروه اقتصاد با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم برگزار شد

جلسه شورای عالی برنامه ریزی گروه اقتصاد مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی با حضور حجت الاسلام  والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام والمسلمین سیدجمال الدین میرمحمدی ریاست مؤسسه و اعضای شورای علمی گروه اقتصاد در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین  میر محمدی توضیحاتی در خصوص مأموریت مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، گروه اقتصاد و نحوه اولویت گذاری موضوعات پژوهشی ارائه دادند.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم  مطالبی در خصوص اهمیت کار موضوع شناسی مطرح نمودند و گفتند: وجود چنین مؤسسه‌ای در حوزه علمیه یکی از خلاءهای حوزه بوده که الحمدلله راه افتاده است و موضوعاتی که انجام شده بسیار خوب و عالی می باشد.

سپس حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم موضوعاتی را که از اهمیت برخوردار بود را ارائه نمودند که پس از تبادل نظر حاضرین در خصوص موضوعات مطرح شده جهت پژوهش موضوع شناسی، در نهایت موضوعات: ۱- موضوع شناسی ماهیت فقهی پول اعتباری  ۲- موضوع شناسی سپرده‌های بانکی ۳- موضوع شناسی اعتبارات اسنادی  ۴- موضوع شناسی ضمانت نامه بانکی به تصویب رسید و در دستور کار پژوهشی سال ۱۳۹۶ گروه اقتصاد قرار گرفت.