پژوهش‌های در حال آماده سازی و انتشار گروه اقتصاد

  • پژوهش‌های در حال آماده سازی و انتشار گروه اقتصاد
  1. اشخاص حقوقی و شخصیت حقوقی آنها در فقه و حقوق (چکیده)
  2. موضوع شناسی اجاره مجدد (چکیده)
  3. موضوع شناسی بیمه عمر (چکیده)
  4. اوراق حق تقدم تسهیلات (بانک مسکن) (چکیده)
  5. بازاریابی شبکه ای (چکیده)
  6. موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه (چکیده)
  7. موضوع شناسی تعیین مصادیق سبیل الله (چکیده)
  8. موضوع شناسی صندوق‌های قرض الحسنه خانگی (چکیده)