پژوهش‌های در حال آماده سازی و انتشار گروه اقتصاد

  • پژوهش‌های در حال آماده سازی و انتشار گروه اقتصاد
  1. اشخاص حقوقی و شخصیت حقوقی آنها در فقه و حقوق
  2. موضوع شناسی بیمه عمر
  3. اوراق حق تقدم تسهیلات (بانک مسکن)
  4. بازاریابی شبکه ای