خانه گروه های پژوهشی گروه پژوهشی ویژه معرفی گروه پژوهشی ویژه

معرفی گروه پژوهشی ویژه

مأموریت گروه‌: پیگیری و انجام پژوهش‌های زود بازده.

عرصه های پژوهشی:

 • مباحث حقوقی
 • مباحث عبادی
 • مباحث پزشکی و تغذیه
 • مباحث اقتصادی
 • مباحث فرهنگی اجتماعی
 • مباحث بنیادین
 • و …

اعضای گروه پژوهشی:

 • مدیر گروه: حجت الاسلام و المسلمین  امیر بهاءالدین علائی نژاد
 • دبیر گروه: حجت الاسلام محمد ابدالی
 • شورای علمی گروه:
 1.  حجت الاسلام والمسلمین حجت اله بیات
 2. حجت الاسلام والمسلمین  عباسعلی واشیان
 3. حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا حسینی
 4. حجت الاسلام والمسلمین مهدی خطیبی
 5. حجت الاسلام والمسلمین نصر الله آقاجانی