خانه گروه های پژوهشی گروه پژوهشی ویژه معرفی گروه پژوهشی ویژه

معرفی گروه پژوهشی ویژه

مأموریت گروه‌: پیگیری و انجام پژوهش‌های زود بازده.

عرصه های پژوهشی:

  • مباحث حقوقی
  • مباحث عبادی
  • مباحث پزشکی و تغذیه
  • مباحث اقتصادی
  • مباحث فرهنگی اجتماعی
  • مباحث بنیادین
  • و …

اعضای گروه پژوهشی:

  • رئیس گروه: حجت الاسلام و المسلمین  امیر بهاء الدین علائی نژاد
  • دبیر گروه: حمید رضا حاجیان