تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)

تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)

markaze-feghhi

markaze-feghhi1