مکان اعتکاف و تعریف مسجد جامع

  • نویسنده: جواهری، محمد سعید

مقدمه:

از دیر باز مسأله مکان اعتکاف مورد اختلاف فقهاء بوده است. از نظر فقه امامیه اعتکاف در هر مکانی صحیح نیست و باید در مسجد باشد و بر این امر علاوه بر نصوص وارده ادعای اجماع قطعی شده است.

البته در خصوص مکه به گفته کافی ابوالصلاح حلبی و ابوالفضل صابونی بر اساس آنچه از کتاب الفاخر وی نقل شده است اعتکاف در هر بیتی از بیوت مکه صحیح است؛ ولی در اینکه آیا اعتکاف در هر مسجدی صحیح است یا ویژگی خاص دیگری نیز دارد اختلاف زیادی وجود دارد که به‌صورت گذرا و کلی در دو بخش به‌بیان اقوال فريقين پرداخته می‌شود.

جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا  کلیک نمائید.