فقیه و تشخیص موضوع

  • نویسنده: عابدی ، احمد

 فقیه و تشخیص موضوع

تردیدی نیست که استنباط و بیان احکام شرعیه فرعیه، منحصرا در اختیار فقهای بزرگ قرار دارند و آنان نیز در طول تاریخ همه تلاش خود را برای این مهم به کار گرفته و غنی ترین فقه و قانون زندگی را تدوین نموده اند بطوری که هیچ موضوعی یافت نمی شود مگر آنکه صریحاً حکم آن در کتابهای فقهی بیان شده است و یا بر اساس مبانی که بیان کرده اند حکم آن را می توان استخراج نمود…

جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا  کلیک نمایید.