برگزاری جلسه مشترک با مدیریت پژوهش شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه معاونت پژوهش موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با مدیریت پژوهش شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت الاسلام والمسلمین صانعی سبزواری (مدیر پژوهش مؤسسه)، حجت الاسلام والمسلمین آقاجانی (مدیر گروه فرهنگی اجتماعی مؤسسه)، حجت الاسلام والمسلمین نامخواه (دبیر گروه فرهنگی اجتماعی مؤسسه)، دکتر لبخند (مدیر پژوهش شورا)، حجت الاسلام والمسلمین غریبی (دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا) و حجت الاسلام والمسلمین آقاجانلو (دبیر کمیسیون آموزشی تربیتی شورا) در روز شنبه مورخ 1396/09/18 برگزار شد.

این جلسه که در خصوص چگونگی همکاری فی مابین و جلوگیری از انجام پژوهش‌های موازی برگزار شده بود؛ موضوعات فرهنگی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفت و  مقرر شد انجام پژوهش موضوعاتی که در حیطه موضوع شناسی می‌باشد به مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی واگذار شود.