پژوهش «موضوع‌شناسی کثیرالسفر و شُغل سفر با رویکرد اجتهادی» به اتمام رسید

پژوهش «موضوع‌شناسی کثیرالسفر و شُغل سفر با رویکرد اجتهادی» به اتمام رسید

پژوهش «موضوع‌شناسی کثیرالسفر و شُغل سفر با رویکرد اجتهادی» یکی از پژوهش‌های مربوط به گروه عبادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی است که به اتمام رسیده و سؤالات جدیدی که درباره آن طی این پژوهش مطرح شده قرار است در کمیته فقهی آینده مؤسسه بررسی شود.

چکیده این پژوهش را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.