دومین کارگاه روش شناخت موضوعات برگزار شد

دومین نشست کارگاه روش شناخت موضوعات احکام فقهی در جامعه الزهراء برگزار شد. استاد بیات در این نشست که با حضور طلاب و اساتید جامعه الزهراء برگزار شد، به مباحث کلیات و چارچوب نظری روش شناخت موضوعات احکام فقهی پرداخت و به تناسب حکم و موضوع، ویژگی های شناختی حکم و موضوع، انواع موضوعات و مراحل شناخت موضوعات احکام شرعی پرداخت.

برای دیدن پاورپوینت این جلسه اینجا کلیک کنید