ارتباط با موسسه موضوع شناسی احکام فقهی
پست الکترونیک:info@mozooshenasi.ir
آدرس: قم،بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 8، پلاک 52
تلفن:32936045-025
شمار فکس: 32916280-025