ارتباط با ما | پورتال موسسه موضوع شناسی احکام فقهی

 ارتباط با موسسه موضوع شناسی احکام فقهی
پست الکترونیک:info@mozooshenasi.ir
آدرس: قم،بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۸، پلاک ۵۲
تلفن:۳۲۹۳۶۰۴۵-۰۲۵
شمار فکس: ۳۲۹۱۶۲۸۰-۰۲۵