1

موزه فقه و زندگی

در این بخش اسناد، مدارک، ابزار، وسایل و اشیایی که موضوع حکمی از احکام شرعی است نگهداری می شود تا اینکه محققان، دانش پژوهان و سایر علاقه مندان با بازدید از موزه فقه و زندگی با موضوعات و احکام شرعی بیشتر آشنا شوند…

ساعت بازدید : بازدید های خصوصی با هماهنگی قبلی همه روزه  در وقت اداری بازدیدهای عمومی پنجشنبه‌ها بعدازظهر از ساعت ۱۸ الی ۲۱ دایر می باشد.
آدرس :قم، بلوار شهيد آيت الله صدوقي(ره)، بلوار شهيد اخلاقي، نبش چهار راه شهيد مفتح، موزه فقه و زندگي