برای نخستین بار درس موضوع شناسی احکام فقهی در حوزه علمیه قم

موسسه موضوع شناسی احکام فقهی برای نخستین بار اقدام به برگزاری درس موضوع شناسی احکام فقهی توسط اساتید مجرب حوزه با موضوعات جدید در...

ثبت نام دومین دوره آموزش مجازی رصد نجوم و استهلال”ویژه طلاب”

موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی با همکاری ستاد استهلال از تاریخ 18 خرداد الی 20 تیر ماه  دروه آموزش مجازی نجوم و استهلال ویژه طلاب...

خبر تکمیلی برگزاری کارگاه حضوری اولین دوره آموزش نجوم و استهلال

با توجه به برگزاری کارگاه حضوری اولین دوره آموزش نجوم و استهلال، شرایط شرکت در این برنامه به شرح ذیل می باشد. ضمناً توضیحات تکمیلی...