[rank_math_breadcrumb]

افتتاحیه اولین دوره تربیت مربی غذای حلال

از آنجا که مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی آموزش موضوعات، مصادیق و احکام کاربردیimage004-copy فقه جعفری را جزو رسالت های اصلی خود می داند در اقدام جدید خود دوره_ی آموزشی  تربیت مربی غذای حلال  را با همکاری مرکز ملّی تحقیقات حلال وابسته به سازمان غذا و دارو پایه گذاری نموده است در همین راستا مراسم افتتاحیه روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آذر ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در مکان موزه فقه و زندگی  مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار می گردد.

برنامه و عناوین دروس تربیت مربی غذای حلال

Powered by WPeMatico