پژوهشگران می‌توانند پس از مطالعه دقیق اساسنامه، راهنمای نویسندگان و مقالات نمونه نسبت به تکمیل فرم اقدام ومقاله خود را برای ارزیابی و چاپ در دو فصلنامه موضوع شناسی فقهی ارسال نمایند.

شناسنامه دوفصلنامه

مرکز موضوع شناسی احکام فقهی

حجت الاسلام والمسلمین محمد زروندی رحمانی

حجت الاسلام والمسلمین حجت الله بیات

حجج الاسلام: 

محمد حسین فلاح‌زاده (رئیس هیئت امنا)

 محمد زروندی رحمانی (عضو هیئت امنا)

رضا مختاری (عضو هیئت امنا)

 حجت الله بیات (مدیر مؤسسه موضوع شناسی)

محمد جواد محدثی ( عضو شورای چاپ و نشر)

 محمد سعید جواهری (عضو هیئت امنا)

 محمد رضا خادمیان (مدیر گروه علمی بنیادین)

 مهدی خطیبی (مدیر گروه علمی اقتصاد)

 سیدعلیرضا حسینی (مدیر گروه علمی حقوقی عبادی)

 محمدعلی قاسمی (مدیر گروه علمی پزشکی و تغذیه)

 محمد مهدی بهداروند (مدیر گروه علمی فرهنگی اجتماعی)

آقای حمیدرضا حاجیان