عناوین و موضوعات درس خارج موضوع شناسی سال تحصیلی 97 – 96


استاد معظم: حضرت آیت الله حائری شیرازی

موضوع درس: موضوع شناسی مسائل اقتصادی

مکان برگزاری کلاس: شهرک پردیسان، مسجد حضرت زینب(س)، یکساعت به غروب

ایام برگزاری کلاس: هرهفته (شنبه، یکشنبه ، دوشنبه)


استاد معظم:حضرت آیت الله بوشهری

موضوع درس: موضوع شناسی مسائل اقتصادی

مکان برگزاری کلاس:

ایام برگزاری کلاس:


استاد معظم: حضرت آیت الله محسن اراکی

موضوع درس: اصول و مبانی موضوع شناسی

مکان برگزاری کلاس: خیابان ارم، کوچه 20، فرعی اول، پلاک 6 – 4

ایام برگزاری کلاس: دهه محرم هر روز یک ساعت به اذان ظهر و در طول سال پنج شنبه ها یک ساعت به اذان ظهر