[rank_math_breadcrumb]

برای نخستین بار درس موضوع شناسی احکام فقهی در حوزه علمیه قم

موسسه موضوع شناسی احکام فقهی برای نخستین بار اقدام به برگزاری درس موضوع شناسی احکام فقهیbaner1 توسط اساتید مجرب حوزه با موضوعات جدید در حوزه علمیه استان قم نموده است.