[rank_math_breadcrumb]

برگزاری دورة آموزشی ضمن خدمت «مدیریت تحقیقات » توسط دکتر شیرودی در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی

اولین جلسه دوره آموزشي ضمن خدمت «مدیریت تحقیقات» در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در روز چهارشنبه از ساعت 14 الی 16 توسط دکتر شیرودی برگزار شد

 

به گزارش “معاونت آموزش مؤسسه ” دوره آموزشي ضمن خدمت «مدیریت تحقیقات» توسط دکتر شیرودی تدریس می‌شود.

shiroodi

متعلمین و همکاران  علاقه مند به تحقیق و پژوهش برای انجام درست یک پژوهش  و یا تحقیق مورد نیازشان نیازمند داشتن مهارت‌هایی هستند که به آنها مهارت پژوهشی گفته می شود.

در این دوره دانشجویان و محققان با چگونگی شناخت و یافتن یک مسئله پژوهشی، پروراندن آن، جستجوی مناسب و دست یافتن به اطلاعات جهت انجام تحقیق و همچنین استفاده مناسب و بهینه از ابزارهای در دسترس برای انجام تحقیق بهره می گیرند.

در کنار آن با روشهای استناددهی، چگونگی حفظ پژوهش از سرقت علمی، استفاده و سرچ بهینه در اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی تمام متن، و مسائل جانبی پژوهش آشنا می شوند.

این دوره شامل مواردی است که کمتر در محیطهای دانشگاهی و رسمی آموزش به آنها پرداخته شده و یادگیری آن توسط پژوهشگران در امر پژوهش ضروری است.

از اهداف این دوره می‌توان به آشنایی با پیش نیازهای نگارش علمی، آشنایی با ارکان نگارش علمی، چگونگی تعیین موضوع و پروراندن مسئله پژوهش، چگونگی آغاز یک پژوهش(نگارش پروپوزال)، روشهای جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی تمام متن و در موتورهای کاوش اینترنت، روش‌هاي صحيح فيش‌برداري و ارجاع به منابع و همچنین مطالبی در خصوص دیدگاههای مختلف پروراندن موضوع پژوهش اشاره کرد.

این دوره، در روزهای  چهارشنبه از ساعت 14 الی 16در سالن جلسات مؤسسه، توسط دکتر شیرودی ارائه می‌شود.