تعطیلی کلاس های موضوع شناسی در دهه اول محرم الحرام

به اطلاع متعلمین و دانش پژوهان عزیز می رساند کلاس های موضوع شناسی احکام فقهی در دهه اول محرم الحرام تعطیل می باشد.