[rank_math_breadcrumb]

فهرست موضوعات استاد علائی نژاد

فصل اول: کلیات

الف مفاهیم (روش؛ بیان؛ احکام)

ب ضرورت و اهميت بيان احكام (آیات؛ روایات؛ سیره علما)

ج: عوامل نپرداختن به بيان احكام

د: فرصت های مناسب بیان احکام: احکام دو دقیق ای، ابتدای منبر و

فصل دوم: اصول تدریس احکام

اول: داشتن تسلط علمي بر احكام

دوم: زمان بندي درسي و برنامه ريزي آموزشي (این فهرست روش کلاسداری احکامه نه روش بیان احکام از این جهت بیان فرصت ها مهمه و اثر گذار)

سوم: داشتن متن درسي و آموزشي (این فهرست روش کلاسداری احکامه نه روش بیان احکام از این جهت بیان فرصت ها مهمه و اثر گذار)

چهارم: همراه داشتن كتاب احكام  (این بخش در همان بحث داشتن تسلط بیاید و نیاز به عنوان جدید ندارد هر دو بخش با عنوان ایجاد اعتماد در مخاطب از صحت پاسخگویی )

پنجم: بیان احكام از رساله‌هاي عمليه(با عنوان بالا یکی است و اگر جزوه اموزشی باشد هر چند بحث داشته باشد به لحاظ شکل تقسیم بندی تفاوت این بخش و بخش بالا واقعا قابل ملاحطه نیست)

ششم: ذكر مدارك و مآخذ احكام (به نظرم همه این بخش هایی که تا کنون ذکر شد با یک عنوان: اصل اعتماد سازی بیاید

هفتم: توجه به اولويت‌ها در رساله هاي عمليه (چه ضرورتی دارد که به عنوان یک اصل بیاید وقتی باب طهارت و نجاست بیاید ابتدا و طرف اصلا نماز نمی خواند چه معنایی دارد ما خوانده ایم باید به اقتضای زمان زمانه و مکان صحبت کرد بنابراین فکر می کنم اگر الان همان علمای قدیم می امدند فهرست رساله ها تغییر می کرد لذا این بخش را اصلا من قبول ندارم)

هشتم: رعايت ترتيب در مراحل حكم شرعي (واضح نیست عنوان باید گویا باشد)

نهم: توجه به شاخه هاي مختلف بعضي از مسائل  (واقعا کلی و قابل فهم نیست این را من می فهمم که اولین بار است با این متن مواجه می شوم خودتان قضاوت نکنید و اصلح فرمایید)

دهم: در نظر گرفتن جوانب فراتر از احكام

یازدهم:در نظر گرفتن جوانب مختلف مسائل   (با بالایی چه فرق دارد؟ با بالایی بالایی چه فرق دارد؟)

دوازدهم: آموزش احكام به صورت تدريجي

سیزدهم: بيان احكام طبق فتواي مشترک و اكثريت مراجع تقلید

چهاردهم: پرهیز از بکارگیری واژه‌های تخصصی برای مخاطب عمومی

پانزدهم: بيان احكام طوري باشد كه احساس سلب آزادي نكند(بیان این بند با بیان موارد فوق فرق دارد به صورت عنوان بیاید نه جمله)

شانزدهم: بيان احكام به صورتي باشد كه كسي از آن نتواند سوءِ استفاده كند(و ایضاً )

هفدهم:  بيان احكام طوري باشد كه توليد وسواسي نكند(تولید وسواس چیست مگر کارخانه است که تولید کند)

هجدهم: پرهيز از دادن پاسخهاي احتمالي و ظنّي

نوزدهم: پرهيز از استدلال فقهي در بيان احكام

بیستم: : بیان احکام گوناگون و متنوع

بیست و یکم: ایجاد انگیزه و علاقه

بیست و دوم: بدآموزی نداشتن بیان احکام

بیست و سوم: ساده‌گویی و آسان نشان دادن احکام

بیست  و چهارم: ذکر مثال و مصادیق حکم

بیست و پنجم: بیان احکام مورد ابتلاء و نیاز

فصل سوم:  تدبیر کلاسداری و بیان احکام ( عملیات اجرایی قبل از بیان احکام )

الف  انتخاب موضوع

ب: مطالعۀ دقیق و کامل موضوع و انتخاب مسائل

ج: اعتماد بنفس و جلب اطمینان مخاطب

د: تنظیم ودسته بندی احکام

ه: فیش نویسی احکام و تهیه دفترچه راهنمای فیش

فصل چهارم : روش های بیان احکام

مقدمه: چرایی و ضرورت روشمند‌بودن بیان احکام(به نظرم این روش ها روش های ناظر به متن و محتواست نه روش های ناظر به اجرا و تفکیک این دو لازم و ضروری است )

روش آیات الاحکام

تقسیم بندی آیات الاحکام

ثمرات استفاده از آيات الاحكام

شیوهای استفاده از آيات الاحكام

روش روایات فقهی

انواع روایات فقهی

ثمرات استفاده از روايات، در بيان احكام

نكات قابل توجه در ارائه‏ى احاديث شريفه

شیوهای استفاده از آيات الاحكام

تنظیم و دسته بندی احکام

ثمرات دسته بندی احکام

شیوه‌های دسته‌بندی (شیوه خوشه‌ای؛ عنوانی؛ تلفیقی)

روش مقایسه ای

حالت های مقایسه

بخش اول: مقدمه‏اى پيرامون اديان و مذاهب

گفتار اوّل: ثمرات بحث پيرامون احكام اديان

گفتار دوّم: نكات قابل توجه قبل از ارائه‏ى بحث

روش قاعده ای

روش تعلیل و توجیه

روش سوال و جواب

روش نظارت و بیان نقائص

روش رمزی

روش داستانی

روش  عملی

روش  روخوانی و توضیحی

روش وارونه‌ای

فصل پنجم: تنوع‌ها و سرگرمی‌ها در بیان احکام

 1. جدول
 2. شعر و سرود
 3. لطیفه
 4. معما
 5. سوال هوشی
 6. سوال سه بعدی
 7. مسابقات
 8. مرتب کنید
 9. فیلم و نمایش
 10. پانتونیم
 11. طراحی و نقاشی
 12. عروسک
 13. عددی
 14. الفبایی
 15. جورچین

 

مقدمه

طهارت و پاکیزگی

بخش اول:

کلیات

واژه‌شناسی

بخش دوم:

اقسام طهارت

طهارت ظاهری (پاکیزگی)

طهارت از خبث

پاک کننده‌ها (مطهرات)

اقسام آب‌ها

آب مضاف

آب مطلق

احکام آب مضاف

اقسام آب مطلق

مقدار کُر

مقدار آب مطلق

مقدار آب قليل:

احکام آب قليل:

آب کُر ، جاري ، چاه

باران

آب کر

احکام شک در آب

اسـتـفتــاء

تطهیر آب‌های نجس

روش تطهیر آب نجس قلیل:

روش تطهیر آب کر، چاه و جاری:

راه های تطهیر ظرف نجس شده با سگ

راه های تطهیر ظرف نجس شده با خوک

راه های تطهیر ظرف نجس شده با مردار موش

تطهیر ظرف نجس با شراب و دیگر مسکرات

تطهیر ظرف نجس شده با سایر نجاسات

حکم تطهیر ظروف نجس با آب کر و جاری

طریقه پاک کردن ظروف نجس

نکاتی قابل توجه:

حکم تطهیر دیگر اشیاء نجس (غیر آب و ظرف) به بول پسربچه شیرخوار

شرائط پسربچه:

حکم تطهیر دیگر اشیاء نجس (غیر آب و ظرف) به غیر بول پسربچه شیرخوار

چگونگی تطهير اشياء نجس با آب:

راه تطهير ظرف نجس

زمين نجس را چگونه مي‌توان تطهير کرد؟

مسأله :

راه تطهير زمين نجس با آب کر

راه تطهير فرش نجس با آب کر

راه تطهير موکت و فرشي که به زمين چسبيده با آب کر

راه تطهير موکت و فرشي که به زمين چسبيده با آب قليل

ابتدا عین نجاست برطرف می‌شود

مسأله :

زميـن

اشیای چرمی حیوانی که نوع ذبحش مشخص نیست

فرآورده‌های لبنی

قاعده کلی

نجاسات

خون

استفتاء

کافر

موارد حکم به پاکی

چنـد مسـألـه

آفتاب

استحاله

انتقال

اسلام

استبراء

Powered by WPeMatico