[rank_math_breadcrumb]

مصاحبه علمی چهارمین دوره تخصصی موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد

به گزارش معاونت آموزش مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، مصاحبه علمی چهارمین دوره  تخصصی این مؤسسه در چهار گروه علمی  آغاز شد.در پایان این مرحله که 65 نفر از طلاب واجد شرایط حضور خواهند داشت، 25 نفر مجوز حضور در چهارمین دوره تخصصی موضوع شناسی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی را کسب خواهند کرد.
بر اساس این گزارش لیست نهایی قبول شدگان از طریق پیامک و پایگاه اینترنتی مرکز به نشانی  www.mozooshenasi.ir اعلام خواهد شد.