[rank_math_breadcrumb]

موضوع شناسی بازی کلش

چکیده:

یکی از اهداف علم موضوع شناسی، تحلیل موضوعات با هدف تطبیق معیارها و شاخص ها و تعیین مصادیق معرفی شده در فقه اجتهادی است. یکی از مواردی که مانند هزاران موضوع دیگر نیازمند بررسی­های موضوع­شناسانه است، بازی های رایانه ای است. موضوع شناسی بازی های رایانه ای از آن جهت دارای اهمیت است که از سویی به رسانه ای قدرتمند تبدیل شده و مخاطبان زیادی از تمام رده های سنی به خود جذب کرده است و از سوی دیگر شکل دهنده زندگی دوم به صورت مجازی برای آحاد جامعه است. در این نوشتار بازی کلش آف کلنز (جنگ قبایل) به عنوان یکی از مصادیق بازی های رایانه ای که دارای مخاطبان بسیار زیادی از تمامی گروه­های سنی است و با ظهور خود فصل جدیدی در بازی­های رایانه ای ایجاد کرده، مورد موضوع شناسی قرار می­گیرد. تحلیل بازی از حیث عناصر بازی­های رایانه­ای و عناصر فرهنگی، بیان مزایا و آسیب های فردی و اجتماعی آن و تطبیق معیارها و شاخص های فقهی: اعانه به کفار، اکل مال به باطل، قمار و لهو و لعب بر این بازی، مواردی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه : بازی های رایانه ای، قمار، لهو و لعب، اعانه به کافر، کلش آف کلنز

Powered by WPeMatico