[rank_math_breadcrumb]

نشست کاری با فرهنگستان علوم اسلامی

این نشست که در فرهنگستان علوم اسلامی برگزار شد همکاران معاونت پژوهشی موسسه موضوع‌شناسی احکام و فرهنگستان علوم اسلامی به گفتگو پرداختند.

photo434710545475676363

حجت الاسلام و المسلین بیات معاون پژوهش مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی گزارشی از رسالت و هدف موسسه ارائه داد و پس از معرفی گروه‌های عملی این موسسه به چگونگی و روند انجام پژوهش‌های موضوع‌شناسانه در این موسسه پرداخت.

معاون پژوهشی موسسه در ادامه به اصول، مبانی و چیستی موضوع و موضوع‌شناسی پرداخته و به لزوم کشف اشتراکات با فرهنگستان جهت همکاری‌های آینده اشاره کرد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین پیروزمند مسئول هیئت علمی و عضو شورای علمی گروه منطق و روش‌شناسی در رابطه با سابقه و اهداف فرهنگستان نکاتی را بیان کرد.

حجت الاسلام پیروزمند با اشاره به اینکه از چند دهه قبل هدف فرهنگستان تمدن‌سازی اسلامی بوده و در این راستا اولین نیاز تمدن‌سازی توجه به احکام بوده اشاره کردند که احکام بدون موضوع‌شناسی قابل ارائه و تحقیق نیست.

مسئول هیئت علمی فرهنگستان در ادامه به تفکیک میان حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی و همچنین تفکیک میان موضوع‌شناسی و دین‌شناسی اذعان کرده و موضوع‌شناسی تخصصی را به دو محور موضوع‌شناسی اسلامی و غیر اسلامی تقسیم کردند.

استاد پیروزمند مسند فقه را در دو محور پاسخگویی به مسائل و قواعد سرپرستی حوادث عنوان کرده و توضیحاتی مبسوط ارائه کرد.

در ادامه جناب آقای معلمی (عضو هیئت علمی و عضو شورای علمی گروه الگوی برنامه‌ریزی و مدیریت) به ارائه شیوه پژوهش در فرهنگستان و ارائه پیشنهاداتی در رابطه با پژوهش‌های موسسه موضوع‌شناسی احکام پرداخت.

در پایان با توجه به مشترکات مؤسسه و فرهنگستان قرار شد طبق برنامه‌ریزی به صورت منظم جلساتی برای آشنایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های یکدیگر برگزار شود.

 

تاریخ برگزاری نشست: ۱۶-۱۰-۹۵

Powered by WPeMatico