[rank_math_breadcrumb]

پیش نشست علمی – تخصصی الکل و فرآورده‌های الکلی

پیش نشست علمی – تخصصی الکل و فرآورده‌های الکلی (مواد غذایی، دارویی و آرایشی) با همکاری مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۰ برگزار می شود

Powered by WPeMatico