تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری

حجت الاسلام والمسلمین صفا

اصول حاکم بر بازار سرمایه - ابزارهای مالی

حجت الاسلام والمسلمین یوسفی آبادانی

مشارکت و سرمایه گذاری

حجت الاسلام والمسلمین مجید رضایی