[rank_math_breadcrumb]

موضوع شناسی روش های نوین تولید مثل انسان(جلسه چهارم)

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

طرح فروعات پژوهشی

طرح موضوع

امروزه در پزشکی شاهد پيدايش و گسترش روش‌های نوين برای توليد مثل انسان هستيم. اين روش‌ها باعث طرح فروعات فقهی شده است. بسياری از نيروهای پزشکی و افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی ناباروری برای تعيين تکليف نيازمند پاسخ فقه در اين فروعات می‌باشند.

تخمک مشترک

امروزه در پزشکی، این امکان فراهم شده که هستة تخمک زنی جدا شود (و بقيه اجزای تخمک وی باقی بماند) و سپس هستة تخمک زن دیگری، جایگزین آن گردد که در این صورت، هر دو زن از نظر زيستی در آن تخمک، با هم مشترک خواهند شد.

حال اگر چنین تخمکی با سلول جنسی مرد بارور شود، این موضوع در فروعات ذیل از نظر تکلیفی(جواز يا عدم جواز) و وضعی (نسب، و …) چه حکمی دارند؟ لطفاً حکم استدلالی را درباره فروعات زير بيان فرماييد:

مرد

زن

شوهر

نقش زن

نوع رابطه

دهنده هسته

همسر

بيگانه

بيگانه

گيرنده هسته

همسر

بيگانه

صاحب رحم

همسر

بيگانه

جدول اوليه تقسيم‌بندی فروعات

روش‌های نوين توليد مثل چند والدينی

گروه اول:

الف) در صورتی که:      

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………..شوهر

دهنده هسته تخمک………………………………….همسر

گيرنده هسته تخمک…………………………………همسر

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)……………. در رحم یکی از آن دو همسر

ب) در صورتی که:        

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………………….بیگانه

دهنده هسته تخمک……………………………………………همسر

گيرنده هسته تخمک……………………………………………همسر

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)…………….در رحم یکی از آن دو همسر

گروه دوم:

الف) در صورتی که:      

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)……………………شوهر

دهنده هسته تخمک…………………………………………..همسر

گيرنده هسته تخمک………………………………………….همسر

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)…………..در رحم بیگانه

ب) در صورتی که:        

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)………………….بیگانه

دهنده هسته تخمک…………………………………………همسر

گيرنده هسته تخمک………………………………………..همسر

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)………….در رحم بيگانه

گروه سوم:

الف) در صورتی که:      

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)………………..شوهر

دهنده هسته تخمک……………………………………….همسر

گيرنده هسته تخمک……………………………………….بیگانه

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)…………در رحم همسر

ب) در صورتی که:        

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………………بیگانه

دهنده هسته تخمک……………………………………….همسر

گيرنده هسته تخمک……………………………………….بیگانه

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)…………در رحم همسر

گروه چهام:

الف) در صورتی که:      

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)………………..شوهر

دهنده هسته تخمک………………………………………همسر

گيرنده هسته تخمک……………………………………..بیگانه

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)……….در رحم بیگانه

ب) در صورتی که:        

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)………………بیگانه

دهنده هسته تخمک……………………………………..همسر

گيرنده هسته تخمک…………………………………….بیگانه

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)………در رحم بیگانه

گروه پنجم:

الف) در صورتی که:      

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)……………..شوهر

دهنده هسته تخمک…………………………………….بیگانه

گيرنده هسته تخمک……………………………………همسر

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)……..در رحم همسر

ب) در صورتی که:        

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………….بیگانه

دهنده هسته تخمک……………………………………بیگانه

گيرنده هسته تخمک…………………………………..همسر

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)…….در رحم همسر

گروه ششم:

الف) در صورتی که:      

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………..شوهر

دهنده هسته تخمک………………………………….بیگانه

گيرنده هسته تخمک…………………………………همسر

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)…..در رحم بیگانه

ب) در صورتی که:        

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………..بیگانه

دهنده هسته تخمک………………………………….بیگانه

گيرنده هسته تخمک………………………………….همسر

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)……در رحم بیگانه

گروه هفتم:

الف) در صورتی که:      

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………..شوهر

دهنده هسته تخمک………………………………….بیگانه

گيرنده هسته تخمک…………………………………بیگانه

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)…..در رحم همسر

ب) در صورتی که:        

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………..بیگانه

دهنده هسته تخمک………………………………….بیگانه

گيرنده هسته تخمک………………………………….بیگانه

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)……در رحم همسر

گروه هشتم:

الف) در صورتی که:      

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………..شوهر

دهنده هسته تخمک………………………………….بیگانه

گيرنده هسته تخمک………………………………….بیگانه

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)……در رحم بیگانه

ب) (فرض بسیار بعید) در صورتی که: 

صاحب سلول جنسی مردانه (اسپرم)…………..بیگانه

دهنده هسته تخمک………………………………….بیگانه

گيرنده هسته تخمک………………………………….بیگانه

تخمک بارور شده (در اصطلاح فقهی، جنین)……در رحم بیگانه

گروه نهم:

الف) آیا تخمک‌های بارورشده (جنین‌های) اضافی که از طریق باروری خارج رحمی پدید آمده‌اند باید حفظ شده و حتماً امکان رشد و تبدیل آن‌ها به نوزاد فراهم گردد؟

ب) آیا از بین بردن چنین جنین‌هایی قبل از آن که به رحم منتقل گردند دیه دارد؟

ج) اصولاً راه مشروع برای از بین بردن چنین مواردی چیست؟

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها