معرفی معاونت علمی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی

معاونت پژوهشی

 اهمیت پژوهش در موضوعات احکام فقهی و اهتمام بنیان­‌گذاران مرکز موضوع­‌شناسی احکام فقهی، خود گویای جایگاه و وظایف معاونت پژوهشی در تبیین مسائل موضوع‌شناسی، تعیین مصادیق احکام، تولید علم و گسترش دانش موضوع‌شناسی در عرصۀ فقه، ارتقای جایگاه موضوع‌شناسی در بین موضوعات فقهی، تولید مبانی و اصول موضوع‌شناسی، کاربردی کردن دانش موضوع‌شناسی برای رفع نیاز جامعۀ هدف است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هدایت کلیۀ امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری بر عهدۀ این معاونت می‌باشد. مرکز پنج گروه علمی با عنوان­‌های حقوقی ـ عبادات، اقتصادی، فرهنگی ـ اجتماعی، پزشکی ـ تغذیه و بنیادین را سامان داده که پژوهش‌های موضوع­‌شناسی در همین گروه‌­ها با نظارت معاونت پژوهش به بار می­‌نشیند.

شورای پژوهشی، شورای مدیران، کتابخانه، کنترل نهایی پروژه‌ها و آماده‌سازی آثار از زیر مجموعه­‌های این معاونت و تصویب نهایی آیین‌نامه‌های پژوهشی، تعیین خط‌‌مشی‌ها و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان گروه‌ها نیز فعالیت­‌های دیگر این معاونت هستند.

اهداف معاونت

  1. فعال‌سازی ظرفیت‌ها و ایجاد توانمندی در گروه‌های علمی مرکز؛
  2. رشد تولیدات پژوهشی موضوع‌شناسی؛
  3. ارتقای جایگاه تولیدات پژوهشی با بهره‌گیری از اعتبارات پژوهشی درون و برون مرکزی؛
  4. طراحی برنامه­‌های همکاری­‌های پژوهشی در سطوح ملی و بین‌­المللی؛
  5. ارتقای جایگاه موضوع‌شناسی احکام؛
  6. سامانه اطلاع‌رسانی (سایت)، ارائه اطلاعات و اخبار به‌­روز پژوهشی به­‌منظور ارتقای سطح همکاری‌ها؛
  7. تشویق اعضای پژوهشی به انجام پژوهش و افزایش خروجی­ علمی؛
  8. انجام امور جاری، شرکت مستمر و فعال درجلسات و پیگیری امور محوله؛
  9. برنامه‌­ریزی، پشتیبانی، تنظیم و نظارت کلیه خدمات پژوهشی اعم از طرح‌­های پژوهشی، انتشارکتاب و همایش­ها در چارچوب آیین­‌نامه و دستورالعمل­‌های مصوب؛
  10. برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های علمی.