پروژه های در حال انجام گروه بنیادین

  1. مبانی و اصول موضوع شناسی احکام فقهی از علم اصول فقه با رویکرد کفایه الاصول و تهذیب الاصول
  2. روش شناسی و روش تحقیق در موضوعات احکام فقهی
  3. موضوع شناسی عرف
  4. موضوع شناسی در روایات
  5. موضوع شناسی در کلام فقهاء (امام خمینی)
  6. دانشنامه موضوع شناسی
  7. موسوعه استفتائات