پروژه های در حال انجام گروه بنیادین

  1. مبانی و اصول موضوع شناسی احکام فقهی از علم اصول فقه با رویکرد کفایه الاصول و تهذیب الاصول
  2. روش شناسی و روش تحقیق در موضوعات احکام فقهی
  3. موضوع شناسی عرف
  4. موضوع شناسی در روایات
  5. موضوع شناسی در کلام فقهاء (امام خمینی)
  6. دانشنامه موضوع شناسی
  7. موسوعه استفتائات
  8. مرز بین فتوای مفتی و موضوع شناسی