پژوهش‌های در حال آماده سازی و انتشار گروه حقوقی و عبادی

  • پژوهش‌های در حال آماده سازی و انتشار گروه حقوقی و عبادی
  1. اقرار عند الحاکم
  2. تجاوز به عنف
  3. حق الله و حق الناس
  4. شلاق
  5. تظاهر و تجاهر به فسق
  6. مصلحت و مفسده
  7. شرکت و معاونت در جرایم
  8. جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی
  9. موضوع شناسی حریم املاک